02

STANLEY POWER HOUR

DATUM
3 juni, 2021

POWER HOUR
9.00 – 10.00

VAR
Digital livesändning

Innehåll

Framtidens larmcentral
– AI eller människa?

Välkommen till ett webbinarium om larmcentralen, hjärtat i hela verksamheten när vi skyddar personer, egendom och samhället i stort. Vi börjar med att blicka bakåt på larmcentralens historia för att ta oss framåt till hur det ser ut i dag. Vilka krav och regelverk har vi att förhålla oss till när vi driver en larmcentral? Vad har larmcentralen för roll utifrån ett samhällsperspektiv? Vi avslutar webbinariet med att titta framåt och diskutera hur en framtida larmcentral kan fungera med nya integrationer och smarta AI-lösningar. Kommer den mänskliga operatören att bytas ut mot AI?

Medverkar på

Power Hour 02

Talare

Tom Vetterlein

Tom Vetterlein firar 30 år i säkerhetsbranschen i år och har lika många års erfarenhet av arbete inom larmcentraler, där han arbetat i många olika roller, allt från larmoperatör till verksamhetschef. Numera arbetar han som Nordisk Product Manager och utvecklar samt supporterar larmcentralstjänster för de nordiska larmcentralerna. Han är också ordförande i larmcentralssektionen inom SäkerhetsBranschen sedan många år där näst intill hela den svenska larmcentralsbranschen samlas för att driva gemensamma frågor till gagn för slutkunder, medlemsföretag och samhälle.

Talare

Tomas Wallgren

Tomas Wallgren är verksamhetsutvecklare vid polisens nationella operativa avdelning, kontaktenheten. Kontaktenheten har processansvar för bland annat polisens ledningscentraler och Tomas har drygt 20 års erfarenhet från ledningscentralsverksamhet och har bland annat arbetat med införande av Rakel och omställning av verksamheten från 4 länskommunikationscentraler till en regionledningscentral i polisregion nord som till ytan täcker halva Sverige. Tomas representerar polisen i olika mötesforum som en del i uppdraget som verksamhetsutvecklare. Samverkan mellan ledningscentraler är alltid aktuellt, såväl inom polisen som med externa aktörer.

Talare

Marie Bye

Marie Bye är tjänsteansvarig för SOC (Security Operations Center) på STANLEY Security i Norge. I huvudsak består arbetet av utveckling av tjänster och tjänsteerbjudandet. Hon är också en del av STANLEY Securitys transformationsteam där hon har en nordisk roll inom affärsutveckling. I teamet arbetar man med frågor som berör hela verksamheten. Marie har haft fokus på projekt relaterade till SOC, erbjudandeutveckling samt informationssäkerhet. Marie har arbetat på STANLEY Security i 1,5 år och har fem års erfarenhet av IT- och säkerhetsbranschen.

Talare

Richard Larsson

Richard Larsson är STANLEY Securitys Head of SOC Nordic vilket innebär att han ansvarar för de nordiska larmcentralerna i Sverige, Norge och Finland. Han har arbetat i branschen i nio år men har 25 års erfarenhet av att leda större grupper inom kundservice och call center. Dessutom har Richard en bakgrund inom Försvarsmakten, där han verkat som instruktör inom bland annat ledarskap samt utbildning av skyddsvakter.

Talare

Richard Larsson

Richard Larsson är STANLEY Securitys Head of SOC Nordic vilket innebär att han ansvarar för de nordiska larmcentralerna i Sverige, Norge och Finland. Han har arbetat i branschen i nio år men har 25 års erfarenhet av att leda större grupper inom kundservice och call center. Dessutom har Richard en bakgrund inom Försvarsmakten, där han verkat som instruktör inom bland annat ledarskap samt utbildning av skyddsvakter

Moderator

Niclas Gustafsson

Niclas Gustafsson är försäljnings- och marknadsdirektör vid STANLEY Security Sverige och är moderator under STANLEY Power Hour. Niclas har 30 års erfarenhet av arbete inom Säkerhetsbranschen med inriktning på operations, affärsutveckling, försäljning och marknad.

Anmäl dig till

Framtidens larmcentral – AI eller människa?

DATUM
3 juni, 2021

TID
9.00 – 10.00

VAR
Digital livesändning